Kerho-ohjaajana toimiminen

Kerhonohjaajaksi meille?

Haluaisitko omaa rahaa ja arvokasta kokemusta?

Tykkäätkö puuhata lasten kanssa?

Mikä olisi mieleisesi aihe:

kokkikerho, askartelukerho,  monitoimikerho, liikuntakerho, näytelmäkerho, eräkerho, lemmikkikerho, heppakerho, kepparit, liikuntatemppukerho, mediakerho vai ihan joku muu?

Utajärven 4H ja kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi kouluttavat syksyisin uusia kerhonohjaajia !

Kerhoissa tarjotaan 6-12 v. lapsille monenlaisia oppimiskokemuksia ja opitaan eri asioita.

Kerho-ohjaaminen on hauska tapa viettää vapaa-aikaa, tienata omaa rahaa, hankkia työkokemusta samalla kun tekee monta lasta hyvin iloiseksi!

Tehtäviin kuuluu mm. kerhon suunnittelu, organisointi ja toteutus, mainostaminen sekä kerhoraportoiminen 4H-yhdistykselle ja kerhonohjaajien palavereihin osallistuminen.

Kerhonohjaajina voivat toimia nuoret, jotka ovat käyneet 4H:n järjestämän Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen.

Ohjaajat saavat työhönsä aina tarvittaessa tukea 4H-yhdistyksestä, ja kunnan nuoriso- ja liikuntatoimelta.

Kerhovuosi on syyskuusta toukokuuhun. Kerhonohjaajien koulutus järjestetään elokuussa ja niistä tiedotetaan erikseen.

Palkkio ohjaajille on

1.vuosi 8€/krt

2.vuosi 9€/krt

3.vuosi 10€/krt

Kerho-ohjaajana sinun tulee olla yli 14v., reipas, oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Suositeltavaa on, että alle 18 vuotiaat ohjaavat kerhoa pareina. Kerhoja voi pitää myös vapaaehtoinen aikuisohjaaja. Koulutus antaa varmuutta ja valmiuksia ohjaamiseen, me koulutamme sinut.

Kerhonohjaajakoulutus on jaettu kahteen osaan:

  • Vanhojen, jo useamman vuoden ohjaajina toimineiden kertauskoulutus/info
  • Uusien kerhonohjaajien koulutus  

Ohjaajat pääsevät käymään kerhonohjaaja -koulutuksemme maksutta ja aloittamaan kerhonohjaamisen (osallistujia on oltava tarpeeksi kerhon alkamiseksi). 

Kerhonohjaajan tulee olla 4H-jäsen. Jäsenillä on tapaturmavakuutus niin kerhoissa, kerhomatkoilla kuin muissakin 4H tapahtumissa. Jäsenmaksuista saadut tulot käytämme suoraan kerhotoimintaan. Tuotoilla maksetaan kerhonohjaajien palkkoja ja ostetaan kerhotarvikkeita. 

 

Tällä lomakkeella voit hakea kerhonohjaajaksi.  

Uusia ohjaajia koulutamme tarpeen mukaan.

EA-kortti
Oletko 4H-jäsen?