Luonnosta käsin-hanke

 

TERVETULOA SEURAAMAAN LUONNOSTA KÄSIN-HANKKEEN SIVUJA!

Hankkeen tarkoitus on järjestää monipuolisesti lapsille ja nuorille kerhoja,leirejä ja kursseja.Teemoina ovat lähiruoka,kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi.

Hankeaika on 1.11.2015-31.10.2018 ja se toimii Muhoksen 4H-alaisena yhteistyössä Utajärven ja Tyrnävän 4H-yhdistysten sekä paikallisten yritysten kanssa.Projektipäällikkönä toimii Teija Poikola.

Hanketta rahoittavat Ely-keskus,Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Oulun seudun ja Nousevan rannikkoseudun Leaderit.

 

https://www.facebook.com/luonnostakasin/?fref=nf