Nuorten Metsäyrittäjyyshanke

Olemme mukana Nuorten Metsäyrittäjyys -hankkeessa , jossa tavoitteena saada alueen nuoret innostumaan metsänalan työllistämismahdollisuuksista

Nuorten metsäyrittäjyyshanke yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan tähän tarpeeseen.

Työlajeina ovat taimikon varhaishoito ja metsänuudistaminen, jotka eivät vaadi suuria alkuinvestointeja, mikä helpottaa alkuun pääsyä. 

Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä