Lapset ja nuoret kehiin- hanke

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen aikana tavoitteena on tuottaa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille (kantaväestö + maahanmuuttajat) laadukasta ja mielekästä tekemistä omalla paikkakunnallaan. Hanke lähtee liikkeelle kohderyhmän toiveista ja siitä miten he haluavat viettää vapaa-aikaa Utajärvellä. Hankkeen kautta kohderyhmällä on mahdollisuus tulla kuulluksi sekä kertoa toiveensa vapaaaikamahdollisuuksista. Hankkeessa nuoret pääsevät itse tekemään ja oppimaan uutta. Tavoitteena on toteuttaa 3-5 projektia. Hankkeen aikana nuorista kerätään projektiryhmiä, jotka saavat mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa jotain yhdessä: tapahtuman, harrastekurssin, kohennusta johonkin vapaa-ajantoimintaan, joka on jo olemassa, jne.

Hankkeen päätavoite on aktivoida nuoria/nuoria aikuisia osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke edesauttaa nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulle (positiivinen mielikuva paikkakunnasta), tekemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia toimenpiteitä. Lisäksi tuloksena tavoitellaan lisääntyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta nuorten ja oman kylän/kunnan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten iloa ja innostusta elämään, Toteutettavien projektien kautta tavoitteena on toiminnallisen oppimisen avulla saada uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin sekä oppia sosiaalista yhteisöllisyyttä. Samalla kun lapset ja nuoret sekä nuoret aikuiset toimivat aktiivisina oman toiminnan kehittäjinä, he tutustuvat itseensä, toisiinsa, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan.

Hankeaika: 1.3.2020-31.12.2022

Onko sinulla mielessä tapahtuma, jonka haluaisit toteuttaa kanssamme? Ota yhteyttä:

Raili Kokko

utajarvi@4h.fi

p.0400 945 207

Hanketta rahoittavat: Oulun Seudun Leader
EU:n leader
"Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin".